Bitwa po Krechowcami

Bitwa pod Krechowcami 24 lipca 1917

Pułk Ułanów utworzony w ramach Legionu Puławskiego od 21 lipca 1917 znajdował się w Stanisławowie, w którym bronił ludności cywilnej i magazynów wojskowych przed grabiącymi miasto żołnierzami armii rosyjskiej a następnie stoczył bój z kilkukrotnie liczniejszymi siłami niemieckimi i austriackimi. Pułk dowodzony przez płk. Bolesława Mościckiego liczący zaledwie 400 „szabel”, bez karabinów maszynowych i bez wsparcia artylerii, przez ponad 5 godzin opóźniał działania 2 batalionów piechoty niemieckiej, wspieranych przez artylerię i dwa szwadrony kawalerii – razem 1500 – 2000 żołnierzy. W czasie bitwy ułani wykonali sześć szarż w szyku konnym, nie licząc szarż na kawalerię nieprzyjaciela, która walki nie podjęła. Wobec znacznie większych i o większym znaczeniu bitew I wojny światowej był to zaledwie drobny epizod. Został jednak szeroko skomentowany w prasie zarówno polskiej, jak i rosyjskiej a nawet niemieckiej. Męstwo żołnierzy było wkrótce znane całemu społeczeństwu, a 1 Pułk Ułanów powszechnie zaczęto nazywać krechowieckim. (źródło wikipedia.org)

 

Komitet założycielski w dniu 30 października 2016r powołał do życia Augustowski Klub Strzelecki Krechowiak. 7 listopada 2016r klub został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000645552. 18 grudnia 2016r został przeprowadzony pierwszy trening strzelecki.

Inauguracyjne strzelanie w dniu 18.12.2016

18 kwietnia 2017r klub otrzymał licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego nr LK-1274/2017
13 maja 2017r zorganizował zawody strzeleckie o Puchar Starosty Augustowskiego z okazji święta Straży Granicznej.
22 lipca 2017r zorganizował Indywidualny Turniej Strzelecki z okazji 100-ej rocznicy bitwy pod Krechowcami.

Laureaci Turnieju Strzeleckiego z okazji setnej rocznicy bitwy pod Krechowcami

19 listopad 2017 pierwsze zawody w strzelaniu dynamicznym zorganizowane przez AKS Krechowiak.
17 grudzień 2017 spotkanie opłatkowe i podsumowanie pierwszego roku działalności klubu.

Cele działalności klubu:

  • Organizowanie, upowszechnianie i rozwijanie wszelkich form strzelectwa;
  • Upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej;
  • Nauka strzelania;
  • Organizowanie szkoleń obronno – sportowych;
  • Podnoszenie poziomu wyszkolenia członków Stowarzyszenia, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej oraz psychofizycznej, według reguł umownych;
  • Prowadzenie działalności wychowawczej, krzewienie tradycji Polskich Sił Zbrojnych, historii broni, wychowanie młodzieży w systemie wartości patriotycznych;
  • Podnoszenie umiejętności służących wzmocnieniu obronności kraju;
  • Wspieranie i upowszechnianie sportu i kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, w szczególności osób niepełnosprawnych;
  • Ochrona prawna członków Stowarzyszenia.